6 / 12
Prace archeologiczne ujawniły pod posadzką pomieszczenia zachowane fragmenty szubienicy. W latach funkcjonowania w tym miejscu aresztu śledczego dla Warszawy w sali urządzona została siłownia dla Służby Więziennej.
+

© Michał Ziółkowski | Aleteia