8 / 12
Na ścianie, przy której rozstrzeliwano Niezłomnych, w dalszym ciągu widoczne są ślady po kulach. To prawdopodobnie w tym miejscu zamordowano rtm. Witolda Pileckiego.
+

© Michał Ziółkowski | Aleteia