9 / 12
Zabitych chowano w nieoznaczonych grobach na terenie obiektu bądź też w zbiorowej mogile w tzw. Kwaterze na Łączce na Cmentarzu Powązkowskim. Szczątki rtm. Pileckiego w dalszym ciągu nie doczekały się identyfikacji.
+

© Michał Ziółkowski | Aleteia