12 / 12
26 dnia każdego miesiąca przy pamiątkach po duchownym pracownicy i zwiedzający muzeum modlą się o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego abp. Antoniego Baraniaka. O zamiarze jego rozpoczęcia poinformował w październiku 2017 r. abp Stanisław Gądecki.
+

© Michał Ziółkowski | Aleteia