4 / 12
Tradycja noszenia ryngrafów nawiązuje do rycerskich napierśników. Wielu spośród późniejszych Niezłomnych składało jeszcze w trakcie wojny przysięgę w Armii Krajowej. Tekst przysięgi również odwoływał się do Boga Wszechmogącego, Najświętszej Maryi Panny i Krzyża Świętego.
+

© Michał Ziółkowski | Aleteia