6 / 12
Podeszwy butów wydobyte z grobu 17-letniej Danuty Siedzikówny "Inki" zamordowanej w 1946 r. w więzieniu przy ul. Kurkowej w Gdańsku. Ciało "Inki" zidentyfikowane zostało dopiero w 2015 r.
+

© Michał Ziółkowski | Aleteia