5 / 10
Zobaczymy drogę każdego z kapłanów: ich wybór, by zostać księdzem i poświęcenie, jakie pociąga za sobą ta decyzja, ich codzienne życie apostolskie i misję w świecie.
+

© SAJE Distribution