1 / 6
Św. Franciszek, 1947
Drzeworyt, 12,5 x 9 cm, ze zbiorów rodziny.
+

© fot. L. Theinert