6 / 6
Św. Franciszek, ok. 1960
Obraz z nieistniejącej już kaplicy Matki Bożej Anielskiej.
+