2 / 10
Bł. Stanley Rother
Pochodzący z Oklahomy ks. Stanley został zamordowany na misjach w Gwatemali przez Szwadrony śmierci w 1981 roku. Wiedział, że jego nazwisko znajduje się na liście śmierci. Mimo to pozostał ze swoimi ludźmi. Pisał, że pasterz nie może uciec, nie może zostawić swoich owiec, kiedy tylko pojawi się niebezpieczeństwo.
+

© The Fr. Stanley F. Rother Guild | Facebook | Fair Use