8 / 10
Bł. Álvaro del Portillo
Najpierw przez ponad 40 lat wspierał założyciela Opus Dei, a następnie sam był przełożonym tej organizacji w latach 1982–1994, czyli aż do swojej śmieci. Najpierw był świeckim celibatariuszem, potem został księdzem, w końcu – biskupem. Miał trzy doktoraty: z inżynierii, historii i prawa kanonicznego. Mimo to zawsze pozostawał w cieniu.
+

© Cabalb CC