10 / 10
św. Jan Paweł II
Dziecko jest pięknem ludzkiego bytowania. Jest pięknem! Jezus potwierdził to swoim postępowaniem. Bądźmy wpatrzeni w piękno dziecka.
+

© YOSHIKAZU MIKAMI / AFP