5 / 10
św. Bazyli Wielki
Dzieci nie możemy nauczyć miłości: trzeba im ją pokazać.
+

© Fr Lawrence Lew, O.P. | FLICKR | CC BY-NC-ND 2.0