7 / 10
św. Augustyn
Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci.
+

© Fred de Noyelle / Godong