1 / 10
Wykopaliska w Jerozolimie. Targowisko z czasów Jezusa
Eksperci są przekonani, że znaleźli w Jerozolimie rynek sprzed dwóch tysięcy lat. Do wniosku doszli po odkryciu starożytnego stołu przeznaczonego do pomiaru płynów. Miejsce znajduje się pięć metrów pod ziemią na obszarze zwanym Stepped Street, który rozciąga się od sadzawki Siloam do Wzgórza Świątynnego.
+

© MENAHEM KAHANA | AFP