10 / 10
Brytyjski archeolog odkrywa dom Jezusa
Pięć lat intensywnych badań archeologicznych dostarczyło dowodów na to, że dom z I wieku w Nazarecie mógł należeć do Świętej Rodziny.
+

© Copyright K.R.Dark