4 / 10
Rekonstrukcja twarzy kapłana sprzed 900 lat
W 2019 roku w brytyjskiej katedrze Lincoln odkryto szczątki ponad 50 osób, które zostały pochowane pod liczącą blisko 950 lat świątynią. W 2020 roku, dzięki możliwościom edycji cyfrowej podjętej przez artystę Hew Morrisona, zobaczyliśmy, jak mógł wyglądać jeden z pochowanych tam kapłanów.
+

© Hew Morrison - With Permission