9 / 10
Wczesnochrześcijański kościół. Tu Jezus powierzył Piotrowi misję
Archeolodzy odkryli pozostałości świątyni, która mogła być dedykowana św. Piotrowi. Budowla mogła mieć związek z jednym z kluczowych momentów z Ewangelii, kiedy to apostoł Piotr wyznał, że wierzy, iż Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego.
+

© Alla Khananashvili | Shutterstock