3 / 10
„Patrzeć z wyrozumiałością na wszystkich: na tych, którzy idą za Chrystusem, i na tych, którzy Go opuszczają albo Go nie znają. – Ale wyrozumiałość nie oznacza wycofywania się ani obojętności, lecz aktywność”. („Bruzda”, 864)
+

© Oficina de información del Opus Dei