4 / 10
„Paradoks: od kiedy postanowiłem iść za radą Psalmu – przerzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma – z każdym dniem mam na głowie mniej trosk... A równocześnie, dzięki odpowiedniej pracy, wszystkie problemy rozwiązują się z coraz większą łatwością!” („Bruzda”, 873)
+

© Oficina de información del Opus Dei