9 / 10
„Pragnę, abyś zawsze był zadowolony, ponieważ radość jest nieodłączną cząstką twojej drogi. — Módl się o tę samą nadprzyrodzoną radość dla wszystkich”. („Droga”, 665)
+

© Oficina de información del Opus Dei