3 / 10
Inny naukowiec z kolei, pracując w swym laboratorium ze skorpionami, został kilkukrotnie ukąszony, tym niemniej udało mu się dokończyć badania. Chwała Ci św. Franciszku!
+

© Gonzalo Hernández, Retablos.ru