6 / 10
Jakże można skrzywdzić swą żonę, nawet w alkoholowym amoku, gdy jej obrońcą jest sam św. Michał Archanioł?!
+

© Velez, Retablos.ru