4 / 10
Wadi Rum
Przed utworzeniem kalifatu prawowiernych, pustynia Wadi Rum należała kolejno do królestwa Nabatejskiego, Cesarstwa Rzymskiego i Bizancjum. W tym ostatnim okresie pustynia otrzymała swoją obecną nazwę; zamieszkujące ją głównie beduińskie plemiona, które bądź czciły bogów rzymskich bądź wyznawały Chrystusa, nazywały wspólnoty monastyczne i ascetyczne powstałe w regionie rum, od słowa „Rzym, rzymski”. Termin ten przyjął się także w stosunku do Greków i mieszkańców Bizancjum.
+