7 / 10
Petra
Wbrew powszechnym przekonaniom Petra to prawdziwe miejsce biblijne, choć w Piśmie Świętym opisywane jest za pomocą swej hebrajskiej nazwy Sela. Tak piszą o nim prorok Izajasz (Iz 16, 1) i autor Drugiej Księgi Królewskiej (2 Krl 14, 7). Obie nazwy, Petra i Sela, oznaczają skałę, co wiąże się z faktem, iż większość domów tego niezwykłego miasta wyrytych zostało w piaskowcu. Jeden z klifów, Jabal Harun, uważany jest za grobowiec Aarona. Według tradycji biblijnej Petra leżała w ziemi plemienia Edomitów, potomków Ezawa, syna Izaaka. W słynnej świątyni bizantyjskiej w Petrze pochodzącej z drugiego wieku po Chrystusie odnaleziono swego czasu ponad 150 papirusów. I choć niestety w VII stuleciu świątynię spustoszył pożar, jej ruiny nadal zachwycają.
+