10 / 10
Matka Całej Azji, Filipiny
Nie jest jeszcze udostępniony do zwiedzania, ale nowy posąg na Filipinach wkrótce stanie się największym chrześcijańskim monumentem na świecie. Stojąca na imponującej wysokości 96 metrów Matka całej Azji może zostać centrum pielgrzymkowym na kontynencie. Otwarcie planowane jest na 2021 rok, podczas obchodów 500-lecia chrześcijaństwa na Filipinach (zostało opóźnione przez pandemię koronawirusa).
+

© Kim David | Shutterstock