8 / 10
Matka Boska z Socavon, Boliwia
Pomnik Matki Boskiej, patronki górników, jest wyższy niż którykolwiek posąg Jezusa. Ma ponad 36,5 metrów wysokości. Koronę Matki Boskiej wykonano z aluminiowych płyt.
+

© P. Aranibar | Shutterstock