5 / 10
Dziewica z Dzieciątkiem, Etiopia
Znajduje się w Bazylice Zwiastowania w Nazarecie
+

© atherine Leblanc | Godong