4 / 10
Św. Felicyta
Więziona i skazana na śmierć za wiarę chrześcijańską, ciężarna męczennica św. Felicyta jest przykładem szlachetnej odwagi w obliczu każdej próby.
+

© Fr Lawrence Lew, O.P. | Flickr CC BY-NC-ND 2.0