3 / 9
Święty Maksymilian Kolbe
Niektóre wizerunki przedstawiające tego XX-wiecznego męczennika miłosierdzia ukazują ogoloną twarz, ale na innych ma on długą i gęstą brodę, taką jaką zwykli nosić bracia franciszkanie. Przepisy franciszkańskie polecają zapuszczać brodę jako „męską, ascetyczną, naturalną, naśladującą Chrystusa i świętych z naszego Zakonu, i pogardzaną”.
+

© Public Domain