5 / 9
Święty Józef
Chociaż nie mamy pewności, jak wyglądał św. Józef, biorąc pod uwagę miejsce i epokę, w której żył, prawie na pewno nosił brodę. Jest on wzorem do naśladowania jako mężczyzna, mąż i ojciec – jego broda mogłaby być kolejną rzeczą, aby iść w jego ślady.
+

© Jusepe de Ribera | Public Domain