3 / 10
Gwiazda rocka
Może wśród naszych czytelników nie ma zbyt wielu rockmanów i rockmanek. Chodzi tutaj jednak o każdego, kto wychodzi spoza swojej strefy komfortu, by podążać za talentem danym nam przez Boga. Każdego, kto odpowiada na chrześcijańskie wezwanie, by wypłynąć na głębię, nie bać się. Jeśli jesteś artystą wierzącym, oddajesz swoje marzenia i strachy w ręce Boga i podnosisz na duchu każdego, kto słucha twojej muzyki, możesz inspirować młodych ludzi i być wzorem dla tych, którzy się zagubili.
+

© Shutterstock