6 / 10
Nauczyciel
Zawód nauczyciela wiąże się z wielką odpowiedzialnością. To nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także uczenie swoich podopiecznych, jak myśleć, szukać i odkrywać prawdę, by pozyskać wiedzę i doceniać piękno. Dobrzy nauczyciele także zachęcają swoich uczniów, by być najlepszą wersją siebie – zarówno naukowo, jak i moralnie. To praca, która pomaga w kształtowaniu ich przyszłości jako dorosłych ludzi – by mieli poczucie społecznego obowiązku, by dbali o innych oraz wykorzystywali swoje talenty i umiejętności dla ogólnego dobra.
+

© sebra | Shutterstock