8 / 10
Naukowiec
Przez lata wielu naukowców wykorzystywało swoje umiejętności i wiedzę, by zaświadczyć o działaniu Boga. Georges Lemaître był jezuitą oraz profesorem na uniwersytecie katolickim, jak również astronomem i matematykiem, który próbował zgłębić teorie dotyczące powstania Wszechświata (to właśnie on jest twórcą hipotezy o Wielkim Wybuchu). Naukowcy silni w wierze mogą odkrywać prawdę na temat otaczającego nas świata oraz udowadniać, że wiara i nauka wcale nie muszą stać w opozycji.
+

© Alexander Raths - Shutterstock