10 / 12
Przenoszona do schronu figura Chrystusa z lwowskiej cerkwi
XV-wieczna rzeźba z ormiańskiej katedry prawosławnej ukryta przed rosyjskimi nalotami przy współudziale m.in. polskich konserwatorów. Dzięki sprawnej akcji w całym Lwowie udało się zabezpieczyć wiele cennych zabytków i dzieł sztuki.
+

© Global Media Group/Sipa USA/East News