12 / 12
Mieszkanka Irpienia cieszy się z chleba przyniesionego jej przez wolontariuszy
W wojennych warunkach rzeczy zaspokające podstawowe potrzeby, jak jedzenie, woda, paliwo są na wagę złota.
+

© Rex Features/East News