3 / 11
Kościoły skalne w Lalibeli (Etiopia)
Kompleks 11 pięknych, misternych kościołów skalnych z końca XII i początku XIII wieku. Jeden z nich – kościół Zbawcy Świata (Biete Medhani Alem) jest największą na świecie świątynią wykutą w całości z bloku skalnego. Kościoły kazał wykuć król Lalibela (na jego cześć zmieniono nazwę miejscowości z Roha) jako Nową Jerozolimę, kiedy pielgrzymowanie do Ziemi Świętej stało się dla Etiopczyków niemożliwe z powodu ekspansji islamskiej.
+

© WitR | Shutterstock