5 / 11
Katskhi Pillar w Gruzji
Ten prawosławny kościół uchodzi za najtrudniej dostępną świątynię chrześcijańską na świecie. Obok miejscowości Katskhi (w centralnej części Gruzji) wznosi się 40-metrowa pionowa skała, przypominająca kształtem maczugę. Na jej szczycie w latach 90. XX wieku nawrócony więzień, a potem mnich, odbudował na średniowiecznych fundamentach maleńki klasztor i cerkiew. Do świątyni można się dostać po metalowej drabinie.
+

© Phil West | Shutterstock