1 / 11
Święty Sebastian
To z pewnością jeden z najsławniejszych rzymskich męczenników. Służąc jako oficer w armii rzymskiej Dioklecjana w III wieku usiłował ukryć, że jest chrześcijaninem. Niestety, wyszło to na jaw. Ponieważ nie chciał wyrzec się wiary, cesarz skazał go na śmierć. Nagiego przywiązano go do drzewa. Żołnierze przeszyli jego ciało strzałami.
+

© Public Domain