10 / 11
Święta Krystyna z Bolseny
Krystyna żyła w III wieku. Religię chrześcijańską przyjęła w bardzo młodym wieku. Odmawiała składania ofiar Apollonowi. Rozbijała bożki ze złota i srebra, a potem okruchy rozdawała ubogim. Prześladował ją własny ojciec. Wydał ją w ręce katów. Była biczowana, a później przywiązana do koła, które pękło. Próbowano ją utopić w jeziorze koło Bolseny. Wrzucono ją do wody z kamieniem młyńskim u szyi. Ostatecznie została zanurzona we wrzącym oleju i poddana innym torturom. W końcu rozcięto jej głowę siekierą.
+

© Public Domain