4 / 11
Święty Wawrzyniec
Urodził się w Hiszpanii. Został wyświęcony na diakona przez papieża Sykstusa II. Ten mianował go skarbnikiem Kościoła. Tak jak papież, Wawrzyniec padł ofiarą prześladowań cesarza Waleriana w III wieku. Był skarbnikiem, więc prześladowcy kazali mu oddać skarby Kościoła. W odpowiedzi na te żądania Wawrzyniec wskazał na sieroty. Rozgniewany prefekt kazał go poćwiartować i piec na rozżarzonych węglach.
+

© Luisa Ricciarini I Leemage