5 / 11
Święty Piotr
Piotr udał się do Rzymu z Pawłem, by głosić Słowo Boże. Neron wydał rozkaz aresztowania go. Prefekt Agryppa kazał ukrzyżować Piotra. Pokorny Piotr nie chciał być umęczony tak, jak Chrystus. Poprosił, by ukrzyżować go głową w dół.
+

© Domaine Public