6 / 11
Kościół św. Klary w Sztokholmie
Obecnie jest to świątynia ewangelicka. Została wzniesiona w 1280 roku dla zakonu klarysek jako kościół pod wezwaniem Świętej Klary. Obecny budynek pochodzi z XVI wieku i stanowi symbol miasta.
+

© Public domain