10 / 11
ODDAĆ ŻYCIE ZA PRZYJACIÓŁ
Chrystus powiedział, że „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Tymi słowami żyli między innymi: św. Joanna Beretta Molla, która umarła, ratując życie swojej córeczki, sługa Boży Jan Gheddo, który zginął na polu bitwy czy też inni, którzy zmarli śmiercią męczeńską.
+

© Porstocker | Shutterstock