4 / 11
UMIŁOWANIE MARYI
Modlitwa różańcowa była stałym elementem w ich planie dnia. Często święci małżonkowie odmawiali różaniec ze swoimi dziećmi.
+

© Shutterstock | Bill Perry