5 / 11
MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA
Z korespondencji pomiędzy świętymi małżonkami, jaka zachowała się w przypadku niektórych par, przebija wzajemna miłość oparta na głębokim szacunku dla drugiego oraz przedkładanie troski o więź małżeńską nawet nad obowiązki rodzicielskie.
+

© Rido I Shutterstock