7 / 11
HEROICZNOŚĆ CNÓT
W przypadku kandydatów na ołtarze w pierwszej kolejności bada się, czy posiadane przez nich cnoty można uznać za heroiczne. Ci małżonkowie zabiegali o heroizm zarówno w pracy nad sobą, jak i w relacjach z innymi, każdy swój czyn stawiając na fundamencie miłości.
+

© Shutterstock