11 / 12
Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. (2 List do Tymoteusza 2, 12)
+

© Shutterstock