12 / 12
Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. (List Jakuba 5, 8)
+

© Shutterstock