3 / 12
Człowiek gniewliwy wznieca kłótnie, a cierpliwy spory łagodzi. (Księga Przysłów 15, 18)
+

© Shutterstock